Skip to main content

Štítek: Ročník 2022

Muruya

Akro­ba­cie, žong­láž a pro­va­zo­cho­dec­tví v podá­ní roz­pus­ti­lé Argentinky.

La Sbrindola

Extra­va­gant­ní žong­lér­ská show v ryt­mu bicích a chaosu. Divo­ké duo ital­ských žong­lé­rů a bavi­čů, kte­ří se do toho nebo­jí opřít. Svou neu­vě­ři­tel­nou ener­gii vám uká­ží nejen v akro­ba­tic­kých a žong­lér­ských...

Stánkový prodej

Zájem­ci o stán­ko­vý pro­dej na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­le CIRKULUM 2022 v ter­mí­nu 10.–12. červ­na 2022, kte­rý se usku­teč­ní na Slez­sko­ostrav­ském hra­dě, piš­te na e‑mail: akce@orientalcz.cz

Festival CIRKULUM mění své působiště i délku konání

Po pěti roč­ní­cích se Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM stě­hu­je z Poru­by na Slez­sko­ostrav­ský hrad a bude trvat pět dní. „Věřím, že tyto zásad­ní novin­ky pro­spě­jí fes­ti­va­lu a posu­nou...

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.