Skip to main content

Transport 

Autem 

Z důvo­du konání Mez­inárod­ního fes­ti­valu Nového cirkusu, bude v Ostravě-Porubě uza­vře­na horní polov­ina Hlavní třídy. Parkování je možné na betonové ploše u kruhového objez­du či na parkovišti u Nové auly VŠB.

Vlakem 

Z Hlavního nádraží či nádraží Svi­nov do Ostravy-Poru­by na Hlavní třídu. 

Ostra­va Hlavní nádraží — Tram­vaj č.8 > Hlavní třída.

Jízd­ní řád

Autobusem 

Z ÚAN (auto­busové nádraží) Do Ostravy-Poru­by na Hlavní třídu

Ostra­va ÚAN — Auto­bus  č.37
Svi­nov mosty h.z. > pře­sun asi 2 min
Svi­nov mosty h.z. > tram­vaj   č.17

Jízd­ní řád

[wid­getk­it id=“19” name=“Mapa”]

Share with your friends

Festival organizer

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálo­mu 29481
700 30 Ostrava-Zábřeh
Czech Republic 

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670 

Phone: +420 608 257 694
E‑mail: cirkulum@cirkulum.cz


For those inter­est­ed in a stand at the fes­ti­val, please con­tact: produkce@cirkulum.cz


CIRKULUM fes­ti­val is the first inter­na­tion­al fes­ti­val of new cir­cus in the North­ern Moravia. The orig­i­nal con­cept of the fes­ti­val is so unique that there has nev­er been an equiv­a­lent to it nei­ther in Moravia or Sile­sia. It includes pre­sen­ta­tion and pop­u­lar­iza­tion of artis­tic gen­res such as new cir­cus, pan­tomime or street, phys­i­cal and impro­vi­sa­tion theatre.