Skip to main content
 • Cirkulum - letecký podhled na areál

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A POULIČNÍHO DIVADLA 

  7.–11. červ­na 2023
  Ost­ra­va, Slez­sko­ostrav­ský hrad
 • Cirkulum - letecký podhled na areál

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A POULIČNÍHO DIVADLA 

  7.–11. červ­na 2023
  Ost­ra­va, Slez­sko­ostrav­ský hrad
 • Cirkulum - úvodní baner - 4

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A POULIČNÍHO DIVADLA 

  7.–11. červ­na 2023
  Ost­ra­va, Slez­sko­ostrav­ský hrad
 • Cirkulum - úvodní baner - 2

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A POULIČNÍHO DIVADLA 

  7.–11. červ­na 2023
  Ost­ra­va, Slez­sko­ostrav­ský hrad

Scény 

Všech­ny kon­ti­nen­ty na jed­nom místě.

Cirkulum na cestách 

Vydej­te se s námi na scé­nu pou­lič­ní­ho umě­ní.
Nový cir­kus, diva­dlo, zába­va a uměl­ci z domá­cí i zahra­nič­ní scény.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.