Skip to main content

Acrojoga

Akro­ba­tic­ká sní­da­ně v trá­vě na kruháči!

Přijď­te si zpří­jem­nit neděl­ní dopo­led­ne Acro­jó­gou pod vede­ním lek­tor­ky Lucie Čer­né. Workshop je vol­ně pří­stup­ný všem nad­šen­cům do jógy, akro­ba­cie a spor­tu obec­ně. Ať už jste v tom­to úpl­ný začá­teč­ník nebo pokro­či­lý – workshop a Lucie jsou tu pro vás.

Tak neza­po­meň­te: v nedě­li na kru­há­či na porub­ské Hlav­ní tří­dě v 9:00!

Ročník 2021

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.