Skip to main content

Partneři 

Fes­ti­val CIRKULUM je úžas­ný, ale vel­mi náklad­ný pro­jekt. Bez našich pod­po­ro­va­te­lů by neby­lo mož­né jej zre­a­li­zo­vat, pro­to děku­je­me všem spon­zo­rům a part­ne­rům, kte­ří pro­jekt finanč­ně podporují.

Za finanční podpory 

Mediální partneři 

Pořadatelé 

Spolupořadatelé 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.