Skip to main content

Doprava 

Na kole

Cyk­lis­té mohou vyu­žít cyk­los­tezku Havlíč­ko­vo nábře­ží podél řeky Ost­ra­vi­ce a cyk­los­tezku Ost­ra­va (spoj­ni­ce Frý­dek-Mís­tek – Landek). 

Pěšky

Vzdá­le­nos­ti jsou při­bliž­ně 15 minut z Masa­ry­ko­va náměs­tí, 10 minut z Mos­tu Milo­še Sýko­ry, 10 minut z Čer­né lou­ky a 20 minut od Nové radnice. 

Veřejnou dopravou

Tramvají

Dle aktu­ál­ní­ho jízd­ní­ho řádu

  • č. 12 – zast. Důl Záru­bek, výji­meč­ně zasta­vu­je i na zast. U Hradu
  • č. 4 – zast. Důl Záru­bek, výji­meč­ně zasta­vu­je i na zast. U Hradu 

Trolejbusem

  • č. 101 – zast. Slez­ská Ost­ra­va kos­tel, zast. Ústřed­ní hřbitov
  • č. 107 – zast. Slez­ská Ost­ra­va kos­tel, zast. Ústřed­ní hřbitov

Autobusem

  • č. 38 – zast. Slez­ská Ost­ra­va kos­tel, zast. Ústřed­ní hřbitov
  • č. 71 – zast. Slez­ská Ost­ra­va kostel

Autem

Par­ko­viš­tě pří­mo u hrad­ní brá­ny slou­ží pou­ze k potře­bám vede­ní hra­du! Není urče­no veřej­nos­ti (zákaz vjez­du značen).

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.