Skip to main content
Aerialky

Aerialky 

Může­te se těšit na moder­ní novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní v podá­ní Káti a Ter­ky z domá­cí scé­ny Cir­kus tro­chu jinak.

Uvi­dí­te moder­ní tanec a závěs­nou akro­ba­cii na šále. Přijď­te se pokochat!

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.