Skip to main content

Argentinci „jedou“

Cia Ram­pan­te je duo, kte­ré na Cir­ku­lum bude zastu­po­vat Již­ní Ame­ri­ku, a to kon­krét­ně Argentinu.

Krás­ná Flo­ren­cie a sil­ný Luci­a­no budou vystu­po­vat na naší pou­lič­ní scé­ně v prů­bě­hu celé­ho fes­ti­va­lu, tak nevá­hej­te a přijď­te se podívat.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.