Skip to main content

Do světa magie a kouzel vás zavede Karel Pomahač

Potka­li jste někdy na uli­ci kou­zel­ní­ka, kte­rý umí sto­ko­ru­ny pro­mě­nit ve dvou­stov­ky a ty pak v pěti­se­tko­ru­no­vé ban­kov­ky? Pokud ne, tak přijď­te na fes­ti­val Cir­ku­lum, kde vám toto a spous­tu jiných kou­zel uká­že pro­fe­si­o­nál­ní mág Karel Pomahač.

Kouz­la a čáry neod­dě­li­tel­ně pat­ří k dět­ské­mu svě­tu. Ale i dospě­lí budou tajit dech nad kous­ky, kte­ré jim před­ve­de pro­fe­si­o­nál­ní mág Karel Poma­hač. Magie v uli­cích je vel­mi atrak­tiv­ní a vy toho­to kou­zel­ní­ka může­te potkat na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. A věř­te, že jeho kous­ky vás doo­prav­dy pobaví.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.