Skip to main content
Hugo Miró

Hugo Miró 

Špa­něl­ský komik a žong­lér, to je Hugo Miró. Jeho inter­ak­tiv­ní show je vhod­ná pro všech­ny, kdo se rádi baví a humor jim není cizí!

Hugo Miró navo­zu­je atmo­sfé­ru němých fil­mů, kdy skvě­lá zába­va šla zpro­střed­ko­vat beze slov. Během před­sta­ve­ní se ocit­ne­te ve vesmí­ru plném leta­del, akro­ba­cie, kou­zel a humoru.

Hugo pra­co­val jako hlav­ní komik v mno­ha svě­tozná­mých cir­ku­sech jako Cirque Ima­gi­ne ve Fran­cii či Hip­podro­me Cir­cus Gre­at Yarmou­th ve Vel­ké Británii.

Pátek 6. srp­na 2021 v 21.00
Kou­pit vstupenky

Sobo­ta 7. srp­na 2021 v 12.00
Kou­pit vstupenky

Nedě­le 8. srp­na 2021 v 13.00
Kou­pit vstupenky

http://www.hugomiro.com/en/

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.