Skip to main content

Interaktivní představení, kde diváci jsou v hlavní roli

Ten­to rok bude­me zase na CIRKULUM vítat jed­no­ho účin­ku­jí­cí­ho z jiho­a­me­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu, a to kon­krét­ně chla­pí­ka, kte­rý si říká Mur­mu­yo a pochá­zí z Chile.

Pokud jste fanouš­ci pře­de­vším inter­ak­tiv­ních, impro­vi­zo­va­ných před­sta­ve­ní, tak si ho roz­hod­ně nenech­te ujít.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.