Skip to main content

Když na Goršek přijde čerňava

Legen­du o dvou brat­řích na mýtic­ké Gor­šec­ké náhor­ní plo­ši­ně před­sta­ví talen­to­va­ní stu­den­ti HAMU Šimon Plis­ka a Andrej Lyga.

Dva brat­ři zce­la odtr­že­ni od okol­ní­ho svě­ta. Spo­lu žijí v jed­né míst­nos­ti a jejich život je plný lás­ky a nená­vis­ti, kru­tos­ti a přá­tel­ství a pře­de­vším ponor­ko­vé nemo­ci. Šimon Plis­ka a Andrej Lyga na fes­ti­va­lu CIRKULUM před­sta­ví exis­ten­ci­ál­ní pří­běh vychá­ze­jí­cí z nej­lep­ších tra­dic absurd­ní­ho divadla.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.