Skip to main content

Klasika v novém kabátě

A je to tady! Odha­lu­je­me prv­ní inte­ri­é­ro­vé účin­ku­jí­cí, kte­ří se na Cir­ku­lum 2017 před­sta­ví s pre­mi­é­rou napros­to ori­gi­nál­ní­ho zpra­co­vá­ní pří­bě­hu o Jáno­ší­ko­vi, tak jak jste ho ješ­tě neviděli.

Jak říká sám reži­sér pro­jek­tu Cir­kus Younak, je to tak tro­chu folklor posta­ve­ný na hla­vu. Kup­te si náš vánoč­ní vou­cher a nenech­te si ujít tuto jedi­neč­nou show!

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.