Skip to main content

Krásná, energická a smyslná. To je AcroBetka

Domá­cí sou­bor Cir­kus tro­chu jinak bude repre­zen­to­vat i krás­ná Acro­Bet­ka. Její sólo­vé vystou­pe­ní nabíd­ne akro­ba­cii v kru­hu i kostce.

Alž­bě­ta Morav­co­vá, kte­rá vystu­pu­je pod umě­lec­kým jmé­nem Acro­Bet­ka, se od dět­ství věnu­je gym­nasti­ce. A tak je jas­né, že k akro­ba­cii má ty nej­lep­ší před­po­kla­dy. Neje­nom oči pří­tom­ných mužů potě­ší její umě­ní v kru­hu i kostce.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.