Skip to main content

Maďarští muzikanti roztančí Hlavní třídu

 

Když to na Hlav­ní tří­dě roz­ba­lí kape­la slo­že­ná z hor­ko­krev­ných Maďa­rů, může­te si být jis­tí, že nezů­sta­ne­te v kli­du. A The Mágusto­nes to roz­ba­lit oprav­du umí.

Jsou Maďa­ři hor­ko­krev­ní? Samo­zřej­mě. A tak je jas­né, že až začne hrát kape­la The Mágusto­nes, nezů­sta­ne­te v kli­du. Těšit se může­te na cir­ku­so­vé melo­die a na hud­bu spous­ty dal­ších žánrů, kte­rá na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum navo­dí tu správ­nou atmosféru.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.