Skip to main content
Mantega

Mantega 

Dal­ší z našich mezi­ná­rod­ních účin­ku­jí­cích se před­sta­ví se svou bar­man­sko-žong­lér­skou show. K pořád­né­mu létu pat­ří i něja­ký drink, není – liž pravda?

Man­te­ga je bra­zil­ský umě­lec, jehož pou­lič­ní show Won­der drink už poba­vi­lo divá­ky mno­ha zemí celé­ho svě­ta. Jak už název napo­ví­dá, před­sta­ve­ní se točí oko­lo žong­lo­vá­ní s láhve­mi či skle­ni­ce­mi, uži­je­te si ale i spous­tu vti­pů a neče­ka­né­ho grand finále.

http://www.mantega.net/show.html

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.