Skip to main content

Poděkování partnerům

Tou­to ces­tou bychom rádi podě­ko­va­li i našim ofi­ci­ál­ním part­ne­rům, kte­ří nám pomá­ha­jí vytvá­řet jedi­neč­ný pro­gram pro vás a vaše rodi­ny a při­pra­vi­li si během fes­ti­va­lu mimo jiné i mís­to, kde si může­te odpo­či­nout, zaba­vit děti či načer­pat nové síly do dal­ších barev­ných zážitků. 

 Více infor­ma­cí o part­ner­ských zónách 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.