Skip to main content

Pořiďte svým blízkým netradiční dárek

Hle­dá­te ori­gi­nál­ní vánoč­ní dárek? Už nemu­sí­te! Máme pro Vás vou­cher na před­sta­ve­ní pro 2 oso­by dle vlast­ní­ho výbě­ru v rám­ci 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. Nevá­hej­te a naděl­te svým blíz­kým krás­ný zážitek.

Po spuš­tě­ní před­pro­de­je vstu­pe­nek si obda­ro­va­ní budou moci vymě­nit vou­cher za kte­ré­ko­li inte­ri­é­ro­vé vystou­pe­ní dle vlast­ní­ho výbě­ru. O přes­ném datu Vás bude­me infor­mo­vat e‑mailem a na našem webu.

Vou­che­ry jsou od 13. 12. (12:00 hodin) k zakou­pe­ní na těch­to místech:

  • IC Poru­ba — Hlav­ní tří­da 583105, Ost­ra­va-Poru­ba
  • Ori­en­tal shop — Výš­ko­vic­ká 30852, Ostrava‑Zábřeh

V pří­pa­dě dota­zů se nevá­hej­te obrá­tit na e‑mail cirkulum@cirkulum.cz.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.