Skip to main content

První účinkující roku 2019 odhalen!

Dal­ší nový rok je zase tady a čtvr­tý roč­ník CIRKULUM se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží, a tak jsme si řek­li, že je na čase před­sta­vit vám jed­no­ho z účin­ku­jí­cích, kte­rý se v červ­nu obje­ví na pou­lič­ní scé­ně CIRKULUM. Pokud už máte dost té mra­zi­vé zimy ven­ku, tak roz­hod­ně čtě­te dále…

Co všech­no může jít špat­ně, když koneč­ně vyra­zí­te na dlou­ho oče­ká­va­nou dovo­le­nou na plá­ži? O tom bude toto ve svě­tě vel­mi oce­ňo­va­né před­sta­ve­ní plné barev, zába­vy a krás­ných retro kos­tý­mů němec­ké uměl­ky­ně Jay Toor: Holi­day on Delay.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.