Skip to main content

Rozverná komedie

Váno­ce jsou tady a tak vám pro­zra­dí­me dru­hé­ho zná­mé­ho účin­ku­jí­cí­ho na Cir­ku­lum 2017, kte­rý potě­ší pře­de­vším všech­ny fan­dy žonglování.

Je jím totiž žong­lér­ská kome­di­ál­ní dvo­ji­ce ze Švý­car­ska, kte­rá si říká Duo Comic Casa a bavit vás bude na jed­né z našich inte­ri­é­ro­vých scén.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.