Skip to main content

Snová show předních akrobatů oživí Porubu

Vel­ko­le­pá show pod širým nebem pří­mo upro­střed Poruby.

Zasně­te se u poe­tic­ky zpra­co­va­né­ho vystou­pe­ní čes­kých i zahra­nič­ních uměl­ců, kte­ří se věnu­jí žán­ru nový cir­kus. Pro­jekt s názvem Dre­am Show bude ode­hrán 10. červ­na 2017 na vel­kém „kru­há­či“ v Ost­ra­vě – Porubě ve 21.30.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.