Skip to main content

Špičkový cirkus a divadlo v malé fabrice

Nej­lep­ší fot­ba­lo­vé týmy Evro­py se pra­vi­del­ně utká­va­jí v Lize mis­trů. Nový cir­kus podob­nou sou­těž nemá, ale kdy­by ji měl, nechy­bě­lo by v ní před­sta­ve­ní Lurrak. Tuhle show si pros­tě nesmí­te nechat ujít, půjde o abso­lut­ní vrchol tře­tí­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum.

Co se všech­no může stát v malé fab­ri­ce. Na prv­ní pohled nic, ale před­sta­ve­ní Lurrak vás pře­svěd­čí o opa­ku. Neu­vě­ři­tel­né spo­je­ní cir­ku­su a diva­dla vás nadchne a zane­chá ve vás spous­tu zážit­ků. Pokud se vám loni líbil Younak, toto před­sta­ve­ní si pros­tě nemů­že­te nechat ujít. Reži­sér Adri­án Schvar­s­tein a spous­ta špič­ko­vých uměl­ců jsou pros­tě záru­kou kvality.

lurrak.org

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.