Skip to main content

Stavba šapitó už začala

Pokud jste dnes pro­jíž­dě­li Hlav­ní tří­dou v Porubě, nebo pokud tam dokon­ce byd­lí­te, tak jste si urči­tě všimli, že zača­la stav­ba šapitó.

Máte se na co těšit, šapi­tó se tak na 5 dní sta­ne domi­nan­tou Poru­by a fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, kte­rý jak věří­me roz­ve­se­lí vaše dny!

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.