Skip to main content

Svérázný Ugo Sanchez Jr. vystoupí na cirkulum

Tadáááááááá, před­sta­vu­je­me dal­ší­ho ze zahra­nič­ních uměl­ců! Ten­to­krát z Itálie.

Ugo San­chez Jr. je oso­bi­tý kome­di­ant, akro­bat, žong­lér, hudeb­ník a kdo ví co ješ­tě, kte­rý bude zaha­jo­vat letoš­ní fes­ti­val Cir­ku­lum 2017. Je napros­to rozkoš­ný a nepře­hléd­nu­tel­ný, posuď­te sami.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.