Skip to main content
Swing night

Swing night 

Pro všech­ny pří­z­niv­ce tan­ce máme při­pra­ven skvě­lý záži­tek na sobot­ní večer. Přijď­te se nau­čit swing za pou­hých 30 min, zdar­ma a v uni­kát­ním pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapitó.

Začá­tek akce bude v sobo­tu 10.6. ve 22:00 a to ukáz­kou swin­go­vých tan­ců pro­fe­si­o­nál­ní­mi lek­to­ry swin­gu, poté ve 22:30 bude pro­gram pokra­čo­vat výu­kou tan­ců pod jejich vede­ním a v 23:00 se může­te roz­pa­rá­dit v naší „tan­čír­ně“. Tak nevá­hej­te a zare­gis­truj­te se na cirkulum@cirkulum.cz, počet míst je ome­zen.

Pod­mín­kou účas­ti je dodr­že­ní dress codu ve swin­go­vém stylu.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.