Skip to main content

Temperamentní Chorvat roztančí Porubu

Až se bude­te pro­chá­zet na fes­ti­va­le CIRKULUM, jis­tě vám neu­nik­ne ani muzi­kant, kte­rý si říká Magis­ter Ludi Man Band.

Chor­vat, kte­rý nejen­že výbor­ně zpí­vá, ale ten svůj zpěv dopro­vá­zí hra­ním na růz­né hudeb­ní nástro­je, kte­ré si šikov­ně zakom­po­no­val do jed­no­ho. No je to talent.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.