Skip to main content

Umělci až z Izraele přijedou se svou The Happy Hour Show

Dru­hým odha­le­ným vystu­pu­jí­cím na CIRKULUM 2019 je cha­risma­tic­ká dvo­ji­ce, kte­rá vám při svých akro­ba­tic­kých prv­cích stih­ne umí­chat i něja­ký ten drink.

Izra­el­ská dvo­ji­ce artis­tů, uměl­ců, taneč­ní­ků a kome­di­an­tů před­sta­vu­je svou Hap­py Hour Show! Inter­ak­tiv­ní a ener­gic­ká podí­va­ná, u kte­ré nikdo roz­hod­ně nudit nebu­de. Duo Loo­ky s ní pro­je­lo už celý svět a koneč­ně se zasta­ví i u nás, tak si to nenech­te ujít.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.