Skip to main content

Unikátní show v japonském stylu

Zná­te japon­ský komiks man­ga? Pokud ano, víte aspoň tro­chu, co vás na před­sta­ve­ní Wit­ty Look čeká. Pokud ne, přijď­te to na fes­ti­val Cir­ku­lum zjistit.

CHEEKY! & DAIKI vytvo­ři­li show, kte­rá vychá­zí z nej­lep­ších tra­dic japon­ské­ho komik­so­vé­ho umě­ní. A k tomu vše­mu při­da­li obří jed­no­kol­ku. Uznej­te, že něco tako­vé­ho si nemů­že­te nechat ujít.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.