Skip to main content

Vystupuješ jako pouliční umělec?

Pokud se rád uka­zu­ješ a baví tě vystu­po­vat jako živá socha, zare­gis­truj se a staň se sou­čás­tí skvě­lé ban­dy uměl­ců na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­le nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho umění.

Dává­me tak mož­nost všem talen­tům a zájem­cům o toto krás­né umě­ní, aby nabra­li zku­še­nos­ti, „zabus­ko­va­li si“ a uži­li si spous­tu zába­vy. Nevá­hej a zare­gis­truj se!

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.