Skip to main content

Změna v programu

Neče­ka­né změ­ny nemá nikdo rád, ale někdy při­ná­ší i nové možnosti.

La Sbrin­do­la u nás bohu­žel nemů­že momen­tál­ně vystou­pit, ale náhra­du máme více než uchá­ze­jí­cí. Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum vystou­pí Hugo Miro a Samu­el Penhas­t­ra se svým vystou­pe­ním Cari­ca­tos.
Věří­me, že si to uži­je­me a La Sbrin­do­lu při­ví­tá­me na příš­tích ročnících.

Ročník 2022

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.