Cirkulum na cestách 

Vydej­te se s námi na scé­nu pou­lič­ní­ho umě­ní. Nový cir­kus, diva­dlo, zába­va a uměl­ci z domá­cí i zahra­nič­ní scény.
Uvi­dí­te pou­lič­ní novo­cir­ku­so­vé uměl­ce z Čes­ka, Argen­ti­ny, Mexi­ka a Itá­lie, kte­ří účin­ku­jí po celém světě.

Karviná 

Masa­ry­ko­vo náměstí
Pátek, 3. červ­na 2022
16.00
Cir­cus teens academy
Více infor­ma­cí
16.30
Cril­la Silhouette
Více infor­ma­cí
17.00
Muru­ya
Více infor­ma­cí
17.45
The Gentle­man
Více infor­ma­cí
18.30
Cho­ker a Cheka
Více infor­ma­cí
19.15
Manic Fre­ak
Více infor­ma­cí

Kravaře 

Zámec­ký park
Sobo­ta, 4. červ­na 2022
14.00
Cir­cus teens academy
Více infor­ma­cí
15.00
Pop­py a Adélka
Více infor­ma­cí
16.00
Cvič­me v rytme
Více infor­ma­cí
16.45
Cril­la Silhouette
Více infor­ma­cí
17.15
Muru­ya
Více infor­ma­cí
18.00
The Gentle­man
Více infor­ma­cí
18.45
Cho­ker a Cheka
Více infor­ma­cí
19.30
Manic Fre­ak
Více infor­ma­cí

Kunčice pod Ondřejníkem 

Are­ál ZŠ a MŠ Kar­la Svolinského
Nedě­le, 5. červ­na 2022
16.00
Cir­cus teens academy
Více infor­ma­cí
16.30
Cril­la Silhouette
Více infor­ma­cí
17.00
Muru­ya
Více infor­ma­cí
17.45
The Gentle­man
Více infor­ma­cí
18.30
Cho­ker a Cheka
Více infor­ma­cí
19.15
Manic Fre­ak
Více infor­ma­cí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter