Skip to main content

Cirkulum na cestách 

Vydej­te se s námi na scé­nu pou­lič­ní­ho umě­ní. Nový cir­kus, diva­dlo, zába­va a uměl­ci z domá­cí i zahra­nič­ní scény.

Uvi­dí­te pou­lič­ní novo­cir­ku­so­vé uměl­ce z Čes­ka, Irska, Vene­zu­e­ly, Izra­e­le a Itá­lie, kte­ří účin­ku­jí po celém světě.

Krnov 

Hlav­ní náměs­tí u pomní­ku L. Bauera

Sobo­ta, 3. červ­na 2023

13.30
Circk Moti­on
Více infor­ma­cí
14.30
Pop­py a Adélka
Více infor­ma­cí
15.30
Zappe­ro­co Circus
Více infor­ma­cí
16.30
Simonllewellyn cir­cus
Více infor­ma­cí
17.30
Duo Più o meno
Více infor­ma­cí
18.30
Asphalt The­a­t­re
Více infor­ma­cí
19.00
OnThe­Road
Více infor­ma­cí

Doprovodný program 

Čer­vi­ven, MŠ Žiž­ko­va, SVČ FLASH, ZUŠ Krnov, Krno­vá­ček, ZUŠ Dra­ho­mí­ra Malovaného

Frýdek-Místek 

Sady Bedři­cha Smetany

Nedě­le, 4. červ­na 2023

14.00
Circk Moti­on
Více infor­ma­cí
14.30
Zappe­ro­co Circus
Více infor­ma­cí
15.30
Simonllewellyn cir­cus
Více infor­ma­cí
16.30
Duo Più o meno
Více infor­ma­cí
17.30
Asphalt The­a­t­re
Více infor­ma­cí
18.30
OnThe­Road
Více infor­ma­cí

Doprovodný program 

Diva­dlo Koráb, Klaun Fami­ly Show, Jum­ping Drums workshop, díl­nič­ky, výu­ka cir­ku­so­vých doved­nos­tí, komen­to­va­né pro­hlíd­ky kina, malo­vá­ní na obli­čej, pro­jek­ce pohádek

Frenštát pod Radhoštěm 

Náměs­tí Míru

Sobo­ta, 10. červ­na 2023

10.00
Děti
10.30
Zappe­ro­co Circus
Více infor­ma­cí
11.00
David a Patrick
Více infor­ma­cí
11.30
Karel Poma­hač
12.30
Lout­ky
13.30
Pop­py a Adélka
Více infor­ma­cí
14.30
Circk Moti­on
Více infor­ma­cí
15.00
Karel Poma­hač
16.00
OnThe­Road
Více infor­ma­cí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.