Skip to main content

Scény 

Všechny kontinenty na jednom místě 

Hrad

V pro­sto­rách Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du vznik­ne uni­kát­ní scé­na, na kte­ré se divá­ci mohou těšit na účin­ku­jí­cí z Itá­lie, Islan­du, Argen­ti­ny nebo Čes­ké republiky.

Předhradí

Mís­to jako stvo­ře­né pro novo­cir­ku­so­vé nad­šen­ce, kte­ří chtě­jí vyzkou­šet něco nové­ho a tře­ba v sobě odha­lit talent. Vstup do Před­hra­dí je volný.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.