Skip to main content
Acrobuffos – Waterbombs

Acrobuffos – Waterbombs 

Vod­ní gla­di­á­tor­ská show pro celou rodi­nu. Dra­ma­tic­ká oper­ní hud­ba jako epic­ký soun­d­track k vrou­cí bitvě plné léta­jí­cích vod­ních balón­ků a směš­ných komic­kých situací. 

Seth Blo­om a Chris­ti­na Gel­so­ne vytvo­ři­li vod­ní zónu napl­ně­nou smí­chem a zába­vou, ve kte­ré se dva dob­ro­vol­ní­ci sta­nou odváž­ný­mi hrdi­ny. Pře­svědč­te se sami, čím uchvá­ti­li davy ve 23 zemích svě­ta. Oblí­be­ná divá­ky i kri­ti­ky, vhod­ná pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Jak sami Acro­bu­f­fos uvá­dí, nee­xis­tu­je řád­ná jiná show jako jejich.

www.acrobuffos.com

[widget­kit id=„110“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.