Skip to main content
Cia Rampante

Cia Rampante 

V show argen­tin­ské­ho dua Cia Ram­pan­te toho bude k vidě­ní spousty.

Flo­ren­cia a Luci­a­no, kte­ří spo­lu spo­lu­pra­cu­jí tepr­ve od roku 2014, ale už stih­li objet kus svě­ta, vystu­pu­jí se zábav­ným diva­del­ním před­sta­ve­ním, do kte­ré­ho při­da­li prv­ky nové­ho cir­ku­su např. cyr whe­el, akro­ba­cii a žong­lo­vá­ní s klo­bou­ky. Jejich před­sta­ve­ní poba­ví a zaujme úpl­ně stej­ně jak dospě­lé, tak dět­ské obecenstvo.

Nestá­vá se čas­to, aby k nám do Ost­ra­vy zaví­ta­li uměl­ci až z tako­vé dál­ky, tak­že si je nenech­te ujít a pozor­ně sle­duj­te náš Face­book a webo­vé strán­ky, kde časem zve­řej­ní­me přes­ný časo­vý harmonogram.

www.ciarampante.com.ar

[widget­kit id=„50“ name=„Cia Ram­pan­te — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.