Skip to main content
Duo Looky  – The Happy Hour Show

Duo Looky – The Happy Hour Show 

Inter­ak­tiv­ní a ener­gic­ká podí­va­ná, u kte­ré se nikdo roz­hod­ně nudit nebu­de. Izra­el­ské Duo Loo­ky s ní pro­je­lo už celý svět a koneč­ně se zasta­ví i u nás, tak si to nenech­te ujít.

 Bar­man a ser­vír­ka s mobil­ním barem sní o tom, že se sta­nou slav­ný­mi artis­ty cir­ku­so­vé­ho svě­ta. Spo­leč­ně mixu­jí jejich nej­lep­ší tri­ky oko­ře­ně­né milým humo­rem tak, aby si zís­ka­li všech­ny diváky.

Duo Loo­ky ve své ori­gi­nál­ní cir­ku­so­vé show před­vá­dí akro­ba­tic­ké tri­ky, kte­ré jste před­tím nikdy nevi­dě­li. Ohro­mí vás tře­ba balan­co­vá­ním na láhvích v balet­ních špič­kách nebo jízdou na jed­no­kol­ce ve dvo­ji­cích. Cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, při kte­rém bude­te úža­sem a smí­chem lapat po dechu. Od malých až po vel­ké, všich­ni se budou náram­ně bavit.

www.duolooky.com

[widget­kit id=„102“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.