Skip to main content
Herniště

Herniště 

Vstup­te do Her­niš­tě a při­prav­te se na čas plný zába­vy! Kou­zel­né mís­to, na kte­rém bude­te pokou­šet svou moto­ri­ku, postřeh, logi­ku a přesnost.
Kaž­dé sta­no­viš­tě před­sta­vu­je novou výzvu pro vaše doved­nos­tí a zruč­nost. Přijď­te a vyzkou­šej­te si, jak dob­ře ovlá­dá­te své tělo a mysl! Tato hra­vá mozkov­na je urče­ná pro děti i dospělé. 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.