Skip to main content
Juraj a Patrik Kee

Juraj a Patrik Kee 

Ori­gi­nál­ní před­sta­ve­ní vznik­lo spo­je­ním dvou čes­kých uměl­ců, ačko­li se může zdát, že na míle žánro­vě vzdá­le­ných. Přijď­te se však pře­svěd­čit, jak krás­ně jim to spo­lu ladí.

Patrik Kee je umě­lec a muzi­kant, kte­rý doká­že strh­nout pub­li­kum do úžas­né­ho svě­ta jeho srd­ce, tónů, hudeb­ních vln, ozvěn a neče­ka­ných zvu­ko­vých pro­měn. S Jura­jem, před­ním čes­kým žong­lé­rem, kte­rý je tem­pe­ra­ment­ní, vtip­ný a pohy­bo­vě nada­ný, tvo­ří oje­di­ně­lé duo. „Veli­ce si váží­me své účas­ti na domá­cím fes­ti­va­lu. Vez­me­me Vás do svě­ta, kde si žije­me naše sny!“

[widget­kit id=„80“ name=„Juraj a Patrik Kee — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.