Skip to main content
Kaczi

Kaczi 

Vystou­pe­ní mla­dé ost­rav­ské vychá­ze­jí­cí hvězdy plné svě­ží ener­gie s uni­kát­ním aranž­má, kte­ré si oblí­bí širo­ká veřejnost.

Aran­žér­sky pes­t­ré sklad­by pro­lí­na­jí­cí se do nej­růz­něj­ších žánrů boří hra­ni­ce mezi škatulkováním.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.