Skip to main content
Kouzelník Karel Pomahač

Kouzelník Karel Pomahač 

Pro­fe­si­o­nál­ní kou­zel­ník Karel Poma­hač vás vtáh­ne do svě­ta magie a kou­zel, jenž už nebu­de­te chtít nikdy opus­tit. One man show plná humo­ru zaru­če­ně nadchne celou rodinu.

Jeho tri­ky jsou ori­gi­nál­ní, neu­vě­ři­tel­né a zábav­né. Karel je žáda­ným uměl­cem a kou­zel­ní­kem, vět­ši­nou vystu­pu­je na sou­kro­mých akcích, ale díky nám teď bude­te moci jeho vystou­pe­ní zhléd­nout pří­mo na CIRKULUM. Nech­te se obklo­pit čaro­krás­nou magií a kouz­ly, kte­ré vám neda­jí spát a dětem se z nich bude tajit dech.

www.ctjart.cz

[widget­kit id=„119“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.