Skip to main content
Magister Ludi Man Band

Magister Ludi Man Band 

Nej­uni­kát­něj­ší one man band na celém svě­tě, tak to o sobě ten­to tem­pe­ra­ment­ní chor­vat­ský chla­pík ale­spoň tvrdí.

Začí­nal jako žong­lér, klaun a pou­lič­ní umě­lec. Od roku 2006, kdy si sám vytvo­řil netra­dič­ní hudeb­ní nástroj z ple­cho­vé­ho lavo­ru a postup­ně k němu při­dá­vá vice a vice kom­po­nen­tů, vystu­pu­je jako jed­no­člen­ná hudeb­ní kape­la. Na fes­ti­va­le CIRKULUM ho bude­te moci zahléd­nout na naší La Ram­b­la pou­lič­ní scéně.

[widget­kit id=„117“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.