Skip to main content
OnTheRoad

OnTheRoad 

OnThe­Road je nová pou­lič­ní akro­ba­tic­ká show ost­rav­ské spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak plná akro­ba­cie, při kte­ré se vám bude tajit dech.

Uvi­dí­te nebo­jác­né­ho pro­va­zo­chod­ce Mar­ca, smy­sl­nou artist­ku na závěs­ném kru­hu Acro­Bet­ku, muž­né­ho akro­ba­ta Luca­se s jeho ori­gi­nál­ním čís­lem Cyr Whe­el a poťouchlé­ho žong­lé­ra Vin­cen­za. Celým pří­bě­hem vás pro­ve­de mim­ka, kte­rá by se ráda sta­la akro­bat­kou a zapo­ji­la se do celé show. Uvi­dí­me, zda se jí to povede.

Toto před­sta­ve­ní mělo svou ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru v dub­nu 2018 v řec­ké Soluni.

[widget­kit id=„83“ name=„OnTheRoad — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.