Skip to main content
Písničkář Michal Horák

Písničkář Michal Horák 

Michal Horák zpí­vá vlast­ní sklad­by a dopro­vá­zí se na kyta­ru a fou­ka­cí har­mo­ni­ku, stage pia­no a v posled­ní době i na heligonku.

Jeho pís­ně jsou ori­gi­nál­ní, vět­ši­nou na humor­né téma.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.