Skip to main content
Poppy

Poppy 

POPPY je hvězda, kte­rá se nezdá!

Ces­tu­je po celém svě­tě, ale vždyc­ky se ráda vra­cí za svou nej­lep­ší kama­rád­kou Adél­kou, kte­ré vyprá­ví, co všech­no neu­vě­ři­tel­né­ho zaži­la. Spo­leč­ně odstar­tu­j­me jízdu plnou tan­ce, hud­by, kouz­le­ní a pře­de­vším legra­ce v diva­del­ně inter­ak­tiv­ním vystou­pe­ní pro děti.

Před­sta­ve­ní uměl­ky­ně Nely Cha­mrá­do­vé ze sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.