Skip to main content
Silea

Silea 

Vše­stran­ná Silea vás na svém pou­ťo­vém poní­ku vez­me na divo­kou ces­tu cir­ku­so­vým umě­ním. V jejím dechbe­rou­cím před­sta­ve­ní dojde na pro­va­zo­cho­dec­tví, kouz­la i poly­ká­ní žile­tek, to vše a mno­hem více.

Nos­tal­gic­ká, přes­to moder­ní cir­ku­so­vá show, ve kte­ré se fan­ta­zii meze nekla­dou. Uměl­ky­ně Silea před­ve­de v śapi­tó show, ze kte­ré vám bude běhat mráz po zádech. Čeká vás chůze po laně, magie a spous­ta tajem­ství, kte­rá vám tato talen­to­va­ná uměl­ky­ně uká­že, pokud navští­ví­te její představení.

Se svou show už vystu­po­va­la i v Brně, kde se dočka­la obrov­ské­ho divác­ké­ho úspě­chu. Nyní se koneč­ně před­sta­ví i v Ost­ra­vě. A pokud při­jde­te, tak zjis­tí­te, že název, kte­ré své show sama dává – The gre­a­test one woman show on earth – není vůbec nadnesený.

Před­sta­ve­ní se usku­teč­ní díky pod­po­ře Čes­ko-němec­ké­ho fon­du budoucnosti.

Před­sta­ve­ní je vhod­né od 12 let.

Dél­ka:
75 minut
Režie:
Silea
Cena na místě:
dospě­lý: 280 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 180 Kč
rodin­né 2+1: 620 Kč
rodin­né 2+2: 720 Kč
Kdy:
9. červ­na 2018 v 14.00 hodin 
10. červ­na 2018 v 17.30 hodin
Kde:
šapi­tó – Hlav­ní tří­da Poruba

Vstu­pen­ky si může­te kou­pit v infostán­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Alšo­vě náměstí.

www.silea.de

[widget­kit id=„88“ name=„Silea — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.