Skip to main content
Sven from Sweden

Sven from Sweden 

Sven je jeden z vel­mi mála švéd­ských full time pou­lič­ních uměl­ců vystu­pu­jí­cích na fes­ti­va­lech a jiných akcích po celém světě.

Sven je Švéd jak vyši­tý, to vám v jeho před­sta­ve­ní urči­tě neu­nik­ne, rád totiž žong­lu­je s kdeja­kým před­mě­tem znač­ky Ikea. Než se ale pus­tí do svých žong­lér­ských kous­ků, posí­lí se vel­kou por­cí švéd­ských maso­vých kou­lí. Jeho pou­lič­ní show je plná inter­ak­ce s divá­ky, akro­ba­cie, zába­vy a celá se nese v sever­ském duchu.

www.svenfromsweden.com

[widget­kit id=„104“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.