Skip to main content
Uklízečka – Kouzelné Klaunice

Uklízečka – Kouzelné Klaunice 

Jak to vypa­dá, když grun­tu­je vyslou­ži­lá akrobatka?

Jem­ně inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní s prv­ky vzduš­né artis­ti­ky a not­né dáv­ky klaun­ské nad­sáz­ky v podá­ní Leo­ny Macu­ro­vé – artist­ky sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.