Skip to main content
Křest šapitó a Ugo Sanchez Jr.

Křest šapitó a Ugo Sanchez Jr. 

V pátek 9. červ­na v 21.00 hodin večer bude slav­nost­ně pokřtě­no cir­ku­so­vé šapi­tó, kte­ré spe­ci­ál­ně v rám­ci fes­ti­va­lu Cir­ku­lum vyros­te na Hlav­ní tří­dě v Porubě.

Křest bude pro­vá­zet pro­gram uměl­ců ze spol­ku Cir­kus tro­chu jinak, kte­ří před­ve­dou ohro­mu­jí­cí akro­ba­tic­ká čís­la. Jme­no­vi­tě jde o Davi­da Par­ga­če – svě­to­vé­ho rekord­ma­na ve sko­ku na jed­né ruce a vyni­ka­jí­cí­ho akro­ba­ta hand­stand, Bět­ku Morav­co­vou, kte­rá vystou­pí se svou závěs­nou akro­ba­cií v kru­hu a Duo Fly Acti­on se svou show na šále, Lukáš Bezděk a hos­té. Hře­bem veče­ra bude pak ital­ský kome­di­ant a umě­lec Ugo San­chez Jr. a jeho bizar­ní vystou­pe­ní Ugo wants to play.

Vstup­né na celý pro­gram je pou­hých 50 Kč / oso­ba a bude se pla­tit na místě.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.