Skip to main content

Poklad 

Hlav­ní inte­ri­é­ro­vá scé­na tuzem­ské a zahra­nič­ní novo­cir­ku­so­vé company.

Uvi­dí­te zde ta nej­za­jí­ma­věj­ší fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní zahra­nič­ních uměl­ců. Zážit­ky novo­cir­ku­so­vé, diva­del­ní i hudeb­ní pro všech­ny gene­ra­ce diváků.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.