Skip to main content
Slezskoostravský hrad

Předhradí 

Mís­to jako stvo­ře­né pro novo­cir­ku­so­vé nad­šen­ce, kte­ří chtě­jí vyzkou­šet něco nové­ho a tře­ba v sobě odha­lit talent.

Kdo ví? Mož­ná to budou prá­vě oni, kte­ří budou za pár let hvězda­mi fes­ti­va­lu CIRKULUM. Pod vede­ním zku­še­ných lek­to­rů z ost­rav­ské novo­cir­ku­so­vé ško­ly UmCir­kum si může kaž­dý návštěv­ník vyzkou­šet chůzi o laně, žong­lo­vá­ní, roz­tá­če­ní talí­řů a mno­ho dal­ších dis­ci­plín. Na divá­ky čeká také podi­um s boha­tým pro­gra­mem ve dne v noci, kte­rý můžou sle­do­vat z relax zóny. Při­pra­ven bude také design mar­ket, food track a mno­ho dalšího.

Vstup do Před­hra­dí je volný.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.