Skip to main content

Šapitó Cirkulum 

Hlav­ní inte­ri­é­ro­vá scé­na umís­tě­ná ve vel­kém cir­ku­so­vém šapitó.

Tato inte­ri­é­ro­vá scé­na divá­kům nabíd­ne svě­to­vě uzná­va­ná a oce­ňo­va­ná novo­cir­ku­so­vá před­sta­ve­ní. Nebu­de chy­bět ani pořád­ná nálož muzi­ky, kte­rá nene­chá niko­ho v kli­du. Všich­ni návštěv­ní­ci napříč gene­ra­ce­mi si při­jdou na své. Novo­cir­ku­so­vá, hudeb­ní i diva­del­ní scé­na v jed­nom sli­bu­je celé spek­trum zážitků.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.